VNITŘNÍ CHOD ŠKOLY

Práva a povinnosti mateřské školy a právoplatných zástupců dětí jsou popsány ve „Školním řádu“ , který je volně přístupný v každé šatně. Provozní doba je od 6.45 hod. do 17.30 hod. Činnosti v mateřské škole se řídí podle „Školního vzdělávacího programu s názvem „Jsme kamarádi, máme se rádi“, který vychází z „Rámcového programu výchovně vzdělávací práce“ vydaný MŠMT. Přijímány jsou děti zpravidla do 8.30 hod., po dohodě s učitelkou příslušného oddělení lze i jinak.

Denní režim ( střídání činností během dne ) se řídí potřebami dětí, není pevný, dle potřeby se mění.
Den děti zahajují volnými hrami,
Následuje ranní cvičení, kdy děti využívají různá tělovýchovná náčiní - míčky, stuhy, šátky, kroužky, drátěnky, tyče, overbally.
Po svačině probíhají činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj
Následuje pobyt venku. V případě nepříznivého počasí – silný déšť, mráz nebo špatné rozptylové podmínky, pokračují činnosti v prostorách mateřské školy. Po příchodu obědvají a následuje odpolední odpočinek. Děti které neusnou si hrají.
Doba určená pro přebírání dětí je od 12.30 do 13.00 a od 14.30 do 17.30 hod.

vnitřní chod školky

 

 

Poslední aktuality

Přijmeme učitelku mateřské školy na celý pracovní úvazek. Požadujeme odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy, případně studující pedagogickou školu. Nástup nejlépe od 4.9. 2017.


Školní rok končí 30.6.2017

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4.9.2017


 

Letní prázdninová školička 2017

 - plakát ZDE  

 - přihláška ZDE


Starší zprávy jsou v Aktualitách.