ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zřizovatelem naší mateřské školy je Městská část Praha 6. Nachází se na rozhraní čtvrti Ořechovka a Dejvice. Je to přízemní budova se třemi třídami. Tato školka byla účelově stavěna v roce 1951. V poslední době prošla několika rekonstrukcemi. Umístění školky je v jednom podlaží, to umožňuje vzájemné propojení jednotlivých tříd. Nábytek je přizpůsoben hygienickým požadavkům pro děti. Děti mají k dispozici společná sociální zařízení a jídelnu. V mateřské škole je zapsáno 75 dětí, jsou rozděleny do tří heterogenních skupin ve věku od 3 let do odchodu do základní školy.

Od 30.9.2010 byla dána do provozu nová nízkoenergetická budova. Jsou zde čtyři heterogenní třídy po 28 dětech.

Školky mají společnou zahradu, která prošla celkovou rekonstrukcí. Zahrada je vybavena novými herními prvky, pískovišti a hřištěm.

Finance: Školné na školní rok 2017-2018 je 500,- Kč měsíčně.

Stravování - Provozní řád školní jídelny mateřské školy Velvarská
Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování dětí mateřské školy přítomných ve školce v době podávání hlavního jídla. Rodič, případně zákonný zástupce dítěte předloží vedoucí školní jídelny na počátku docházky do MŠ „PŘIHLÁŠKU  KE  STRAVOVÁNÍ“, tato je platná po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

Provozní řád školní jídelny vyplývá z:
- zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 119
- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol
- vyhlášky č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Školní jídelna připravuje pro děti MŠ
Přesnídávku je podávána do 9,00 hod.
Oběd je podávána od 12,00 hod.
Svačinu je podávána od 15,00 hod.

Stravování dětí v mateřské škole se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin – Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

Celodenní strava: pro děti do 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) - 41,- Kč
                               pro děti od 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) - 44,- Kč

 

Stravné na měsíc je možné uhradit složenkou, sporožirem nebo jiným převodním příkazem do 10. dne v měsíci, nejlépe však zadat trvalý příkaz na účet 6637061/0100 (pozor!!!!! Trvalý příkaz zadat pouze na daný školní rok září – červen).

Stravné je placeno dopředu na příslušný měsíc. Pokud opakovaně nebude stravné uhrazeno v daném termínu, ředitelka školy rozhodne o ukončení školní docházky dítěte (zákon č. 561 § 35).

Odhlášky
Pokud dítě onemocní, je nutné stravu odhlásit do 8,00 hod. příslušného dne vedoucí ŠJ nebo pí. učitelce. 
Z provozních a finančních důvodů není možné dítě odhlásit po stanoveném čase – strava je již připravována.

Další pokyny dle charakteru provozu školní jídelny a mateřské školy.

Telefon: 224 324 594
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí školní jídelny: Zuzana Olexová

 

Struktura mateřské školy:

O všechno se stará Eva Tkadlčíková. Za dobré jídlo odpovídá Zuzana Olexová, vaří kuchař Míša, kuchařka Simona, Pavla a Věra.

VELKÁ BUDOVA - máme červené, zelené, žluté a modré oddělení:

Za čistotu odpovídá

Markéta a Mirka

V červeném oddělení
o děti pečují
Libuše Lichtnegerová
a Marcela Šimonovská
V zeleném oddělení
o děti pečují
Lucie Kuníková
a Laďka Jelínková
Ve žlutém oddělení
o děti pečují
pí.řed. Eva Tkadlčíková,
Kristýna Ihmová,
asistent - Markéta Maryšková

V modrém oddělení
o děti pečují
Ivana Vlčková
a Hana Blažková

 

MALÁ BUDOVA - máme červené, zelené a modré oddělení:

Za čistotu odpovídá
Eva
V červeném oddělení o děti pečují
Soňa Doubková 
a Marie Charousková
V zeleném oddělení o děti pečují
Markéta Ďurišová
a Dáša Procházková

V modrém oddělení o děti pečují
Lucie Šupová
a Marie Blandová

Poslední aktuality

 

V době vánočních prázdnin (27.-29.12) plánujeme uzavření naší mateřské školy.
Pokud má někdo zájem umístit dítě do náhradní mateřské školy,ať to co nejdříve nahlásí paní ředitelce.