BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM – OBECNÉ INFORMACE

 

Opatření hl. m. Prahy ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023

- Usnesení ZHLMP číslo 39/1 ze dne 8.9.2022

- Odkaz na Balíček pomoci   https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi


                 -   Informace o termínu přijímání žádostí, včetně informace od kdy bude úplata prominuta, najdete ve směrnici.
                 -   Žadatelem je zákonný zástupce (dítě musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze)
                 -   Žádost se podává řediteli MŠ, kterou dítě navštěvuje, projekt je pouze pro české děti
                 -   Podmínkou jsou sociální důvody nebo finanční nouze, které rodiče potvrzují čestným prohlášením.   

 

- Opatření se týkají:


1) stravného v MŠ, školkovného v MŠ - podání žádosti nejpozději do 31.10.2022 do 12 hodin


Ředitelka školy o prominutí úplaty rozhoduje dle § 123 odst. 4 školského zákona, tj. v rámci správního řízení, a to včetně doby, od které je úplata prominuta


 2)  fondu solidarity (finance na účast dětí v mimoškolních aktivitách organizovaných školou)

Nejnovější aktuality

 

Kroužek Angličtiny - více ZDE

 


Rozdělení nových dětí do tříd ZDE

Informace pro rodiče nově příchozích dětí ZDE


PŘIJME učitelku/učitele,
více ZDE.


Seznam přijatých ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání 2023/24
ZDE


Pomoc rodinám s dětmi – příspěvek na stravování 2023

Info ZDE, žádost ZDE

Zásady zpracování osobních údajů ZDE 


 


 

 

 

Přihlášení