ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Stravování - Provozní řád školní jídelny mateřské školy Velvarská
Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování dětí mateřské školy přítomných ve školce v době podávání hlavního jídla. Rodič, případně zákonný zástupce dítěte předloží vedoucí školní jídelny na počátku docházky do MŠ „PŘIHLÁŠKU  KE  STRAVOVÁNÍ“, tato je platná po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

 

Provozní řád školní jídelny vyplývá z:
- zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 119
- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol
- vyhlášky č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

Školní jídelna připravuje pro děti MŠ:
Přesnídávku - je podávána do 9,00 hod.
Oběd - je podáván od 11,45 hod.
Svačinu - je podávána od 14,30 hod.

 

Stravování dětí v mateřské škole se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin – Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

Celodenní stravné - s účinností od 1.2.2023: 
pro děti do 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) - 52,- Kč
pro děti 7 - 10 let (přesnídávka, oběd, svačina) - 66,- Kč
platba za měsíc - 1.040,-Kč / (7 let) 1.320,-Kč

 

Stravné na měsíc je možné uhradit složenkou, sporožirem nebo jiným převodním příkazem do 10. dne v měsíci, nejlépe však zadat trvalý příkaz na účet 6637061/0100 (pozor!!!!! Trvalý příkaz zadat pouze na daný školní rok září – červen).

Stravné je placeno dopředu na příslušný měsíc. Pokud opakovaně nebude stravné uhrazeno v daném termínu, ředitelka školy rozhodne o ukončení školní docházky dítěte (zákon č. 561 § 35).

 

Odhlášky
Pokud dítě onemocní, je nutné stravu odhlásit do 8,00 hod. paní učitelce, nejlépe mailem do příslušné třídy. 
Z provozních a finančních důvodů není možné dítě odhlásit po stanoveném čase – strava je již připravována.

Další pokyny dle charakteru provozu školní jídelny a mateřské školy.

 

Telefon: 224 324 594
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vedoucí školní jídelny - Zuzana Olexová
Kuchař - Michal Zatrapa
Pomocná kuchařka - Tereza Šlechtová, Zuzana Ďurejová, Věra Blodková

 

Ke stažení:
Přihláška ke stravování

 

Ostatní informace:
Alergeny

Pekařské výrobky